Søgning » Valgundersøgelsen 1990
Aflevering 36263
Forskningsdata

Valgundersøgelsen 1990 (1991)

Alias: Danish Election Study 1990


Skabt af ?
Formål ?

Der findes ingen beskrivelse.

Indhold ?

Valgundersøgelsen 1990 indeholder data indsamlet af Gallup Markedsanalyse A/S i januar 1991. I datamaterialet indgår følgende spørgsmål: Respondentens køn, alder og civilstand, husstandens størrelse, og antal voksne (15 år eller derover) og børn i husstanden samt, hvis der er børn, disses alder; respondentens status i husstanden; respondentens uddannelse, beskæftigelsesmæssige status og indkomst; forsørgerens uddannelse og beskæftigelsesmæssige status; husstandens samlede indkomst; husmoderens beskæftigelse; boligens art og ejerforhold til boligen, bopælens geografiske placering og urbaniseringsgraden, partipræference, om respondenten stemte ved valget den 12. dec. 1990; hvilke aviser, tidsskrifter og ugeblade respondenten har læst eller set i; respondentens interesse for valgkampen i massemedierne; om landets problemer bedst løses af en borgerlig eller en socialdemokratisk regering; respondentens holdning til EF; politiske spørgsmål som: samfundets sociale udgifter, levestandard, statens kontrol over erhvervslivet, bankerne og storindustriens stilling, Danmarks rolle i internationale konflikter, NATO''s fremtidige rolle; vurdering af forskellige samfundstyper Danmark kan satse på i fremtiden; respondentens syn på de offentlige udgifter til forskellige formål; holdning til spørgsmål fra den politiske debat; prioritering ved en evt. skattenedsættelse; medlemskab af fagforening, social klasse; holdning til spørgsmål i EF-debatten og respondentens tilknytning til et politisk parti

Tabeller ?
Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-01-1991 til 30-01-1991.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen