Søgning » Valgundersøgelsen 1973
Aflevering 35007
Forskningsdata

Valgundersøgelsen 1973 (1973)

Alias: Danish Election Study 1973


Skabt af ?
Formål ?

Der findes ingen beskrivelse.

Indhold ?

Valgundersøgelsen 1973 er foretaget efter folketingsvalget d. 4/12 1973 på et udsnit af respondenterne fra For- og eftervalgsundersøgelsen 1971 (DDA-0007), og udgør tredie bølge af panelundersøgelsen. Der er spørgsmål om, hvilke problemer IP mener først og fremmest bør løses, og om hvilket parti IP mener vil gøre noget for det; spørgsmål om IP''s interesse i valgkampen i massemedierne, om IP''s diskussionsaktivitet i forbindelse med valgkampen og om IP''s politiske interesse i almindelighed; spørgsmål om IP''s prioritering af en række mulige spareområder og af hvilke områder, der bør holdes udenfor besparelser; spørgsmål om, hvor IP mener at eventuelle skattenedsættelser eller skatteforhøjelser bør lægges; spørgsmål om IP''s holdning til en række aktuelle problemer, herunder IP's holdning til politik og EF; spørgsmål omkring beslutningsprocessen i forbindelse med partivalg, IP''s præference for og evt. tilhørsfølelse til et parti, samt spørgsmål om IP''s placering af partierne og de ledende politikere på et ''sympatitermometer''

Tabeller ?

Der er ingen tilgængelig information om tabeller.
Du kan søge om adgang til tabeloplysninger ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Dokumentation ?

Der er ingen tilgængelig information om dokumentation.
Du kan søge om adgang til dokumentation ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 05-12-1973 til 21-12-1973.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen