Søgning » Valgundersøgelsen 1981
Aflevering 35392
Forskningsdata

Valgundersøgelsen 1981 (1981)

Alias: Danish Election Study 1981


Skabt af ?
Formål ?

Der findes ingen beskrivelse.

Indhold ?

Valgundersøgelsen 1981 blev gennemført i december 1981 - umiddelbart efter folketingsvalget den 8. december, og undersøgelsen drejer sig om dette valg og politiske sagsområder knyttet til valget. Dog er der også i undersøgelsen inddraget spørgsmål om amts- og kommunalvalget den 17. november. De spørgsmål, der er taget op i undersøgelsen, er spørgsmål, der behandler respondentens partipræferencer (herunder respondentens faktiske stemmeafgivelse ved de to valg), og - for folketingsvalgets vedkommende - hvad respondenten opfatter som valgets emne. Udover disse 'valgspecifikke' spørgsmål er den generelle politiske debat forsøgt beskrevet (politiske synspunkter og vigtige politiske sagsområder). Der er i undersøgelsen desuden en række mediespørgsmål og spørgsmål drejende sig om respondentens interesse for forskellige politiske problemer (herunder spørgsmål om de ''store'' problemkomplekser: Atom-kraft, EF, ØD og demokrati), og respondentens involvering i politiske diskussioner. Endelig er respondentens klassetilhørsforhold, organisationsmedlemskab og beskæftigelsessituation (ledighed) belyst

Tabeller ?

Der er ingen tilgængelig information om tabeller.
Du kan søge om adgang til tabeloplysninger ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Dokumentation ?

Der er ingen tilgængelig information om dokumentation.
Du kan søge om adgang til dokumentation ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 09-12-1981 til 22-12-1981.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen