Søgning » Valgundersøgelsen 2015
Aflevering 38093
Forskningsdata

Valgundersøgelsen 2015 (2015)

Alias: Danish National Election Study 2015


Skabt af ?
Formål ?

Det Danske Valgprojekt har gennemført landsdækkende repræsentative vælgerundersøgelser efter hvert folketingsvalg siden 1971. Hovedformålet med undersøgelserne er at afdække de væsentligste årsager til, at vælgerne stemmer, som de gør.

Indhold ?

Valgundersøgelsen 2015 går i dybden med spørgsmålet om, hvordan familien påvirker vælgernes partivalg ved folketingsvalg. Studiet undersøger familiens betydning for den politiske socialisering og klassetilhørsforhold, og hvordan den sociale arv påvirker partivalg. Ud over at give svar på, hvilke faktorer, der havde betydning ved hvert enkelt af de undersøgte valg, udgør valgprojektets data tilsammen unikke tidsserier om partivalg og politiske holdninger i Danmark. Valgprojektet har også fokuseret på bredere samfundsændringer. Derfor kan data anvendes til mange formål ud over at forklare valg og vælgeradfærd, herunder bl.a. analyser af: - Langtidsændringer i partisystemet, herunder nye partier. - Udviklingen i kønsforskelle i politiske holdninger, partivalg og deltagelse. - Nye skel mellem offentligt- og privatansattes partivalg og værdier. - Følelse af at kunne påvirke politik, politisk tillid, og demokratiske værdier. - Udviklingen i sammenhængen mellem social baggrund og politiske holdninger og partivalg. - Udviklingen i politiske holdninger til velfærdsstaten, miljøspørgsmål, immigration, europæisk integration, internationalt samarbejde etc.

Tabeller ?
Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 19-06-2015 til 27-10-2015.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen