Søgning » Valgundersøgelsen 1975
Aflevering 35015
Forskningsdata

Valgundersøgelsen 1975 (1975)

Alias: Danish Election Study 1975


Skabt af ?
Formål ?

Der findes ingen beskrivelse.

Indhold ?

Generel vælgerundersøgelse i forbindelse med folketingsvalget den 9/1 1975. Er en fortsættelse af 1971 og 1973 undersøgelserne (DDA-0007, DDA-0008), idet en del spørgsmål er fælles med de tidligere undersøgelser, hvorimod populationen er udskiftet. Respondenterne blev spurgt om, hvad de stemte på ved de to nærmest foregående folketingsvalg (januar 1975 og december 1973), og hvad de ville stemme, hvis der var valg i morgen. Desuden spurgtes om regeringsønske og partitilhørsfølelse, og interviewpersonen anmodedes om at vurdere partierne ved hjælp af et ''termometer''. Øvrige emner: - De vigtigste problemer, politikerne burde tage sig af. - IP''s interesse i politik i almindelighed og valgkampen i radio og TV i særdeleshed, samt IP''s deltagelse i politiske diskussioner op til valget. - IP''s holdning til EF og til en række udtalelser om den økonomiske situation, politik og politikere og diverse aktuelle emner. En del af disse holdningsspørgsmål kan genfindes i DDA-0007 og/eller DDA-0008. - Hvilke aviser og blade, IP læser, hvilke transportmidler, IP benytter, og husstandens adgang til en lang række varige forbrugsgoder, samt IP''s forbrug af diverse varer

Tabeller ?
Dokumentation ?
Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 11-01-1975 til 25-01-1975.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen