Søgning » Panelundersøgelse af valgene 1971 og 1973 (valgundersøgelsen 1971 og 1973)
Aflevering 35081
Forskningsdata

Panelundersøgelse af valgene 1971 og 1973 (valgundersøgelsen 1971 og 1973) (1971-1973)

Alias: Danish Panel Election Study 1971 and 1973


Skabt af ?
Formål ?

Der findes ingen beskrivelse.

Indhold ?

Panelundersøgelsen af valgene 1971 og 1973 kombinerer For- og eftervalgsundersøgelsen 1971 (DDA-7) og Valgundersøgelsen 1973 (DDA-8), idet den indeholder alle variable fra de to studier for de respondenter, der deltog i dem begge. For- og eftervalgsundersøgelsen 1971 er en panelundersøgelse i to bølger omkring folketingsvalget d. 21/9 1971. Første bølge stammer fra august 1971, før valgets udskrivelse, og indeholder spørgsmål til belysning af folks synspunkter, interesser og vaner i en politisk normal situation. Der er spørgsmål om IP''s interesser generelt of politiske interesser specielt, og om informationsmedier i forbindelse med disse interesser; spørgsmål om avislæsetid, fjernseertid og radiolyttetid og specielle interesseområder i den forbindelse; holdningsspørgsmål i forbindelse med en lang række aktuelle problemer, herunder specielt spørgsmål om IP''s holdning til EF; og spørgsmål om IP''s fornemmelse af forskellige partiers tilknytning til bestemte befolkningsgrupper, og om IP''s prioritering af partierne. Anden bølge stammer fra oktober 1971 og indeholder spørgsmål til belysning af beslutningsprocessen og påvirkningerne i selve valgsituationen. Der er spørgsmål om IP''s politiske interessefelter og det/de bedste informationsmedier i den forbindelse; spørgsmål til afdækning af i hvor høj grad IP har fulgt valgkampen i radio, TV og aviser mm. og har deltaget i politiske diskussioner i sin omgangskreds; spørgsmål om IP''s deltagelse/manglende deltagelse i tidligere valg og om evt. partiskift; holdningsspørgsmål i forbindelse med mogle aktuelle problemer, specielt politik og IP''s egen rolle heri, samt EF; og spørgsmål on IP''s sympati for/antipati mod en række partier, befolkningsgrupper og enkeltpolitikere. Valgundersøgelsen 1973 blev foretaget efter folketingsvalget d. 4/12 1973 og udgør panelundersøgelsens tredie bølge, idet respondenterne udgjorde en delmængde af respondenterne i de første to bølger. Undersøgelsen indeholder spørgsmål om, hvilke problemer IP mener først og fremmest bør løses, og om hvilket parti IP mener vil gøre noget for det; spørgsmål om IP''s interesse i valgkampen i massemedierne, om IP''s diskussionsaktivitet i forbindelse med valgkampen og om IP''s politiske interesse i almindelighed; spørgsmål om IP''s prioritering af en række mulige spareområder og af hvilke områder, der bør holdes udenfor besparelser; spørgsmål om, hvor IP mener, at eventuelle skattenedsættelser eller skatteforhøjelser bør lægges; spørgsmål om IP''s holdning til en række aktuelle problemer, herunder IP''s holdning til politik og EF; spørgsmål omkring beslutningsprocessen i forbindelse med partivalg, IP''s præference for og evt. tilhørsforhold til et parti, samt spørgsmål om IP''s placering af partierne og de ledende politikere på et ''sympatitermometer''

Tabeller ?

Der er ingen tilgængelig information om tabeller.
Du kan søge om adgang til tabeloplysninger ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Dokumentation ?

Der er ingen tilgængelig information om dokumentation.
Du kan søge om adgang til dokumentation ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-08-1971 til 21-12-1973.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen