Søgning » Valgundersøgelsen 1998, suppleringsundersøgelsen
Aflevering 36752
Forskningsdata

Valgundersøgelsen 1998, suppleringsundersøgelsen (1998)

Alias: Danish Election Study 1998, Supplementary Part

Formål ?

Der findes ingen beskrivelse.

Indhold ?

Til belysning af vælgervandringer samt partivalg inden for generationer og stillingsgrupper m.v. gennemføres ved hvert valg en suppleringsundersøgelse med få udvalgte baggrundsvariable samt partivalg. Herved tilvejebringes en stikprøve med ca. 4000 respondenter på centrale baggrundsvariable. Suppleringsundersøgelsen gennemføres som regel ved at medtage et par efterfølgende spørgsmål om alder, stilling og partivalg ved seneste og forrige valg på en besøgsomnibus umiddelbart efter efter valgundersøgelsen (her medfølger desuden standardbaggrundsspørgsmål som køn, uddannelse, indkomst m.v.). I 1998 er suppleringen hentet fra en survey-undersøgelse til projektet Demokrati fra Neden (DDA-6300), der blev gennemført af ACNielsen AIM A/S parallelt med og i umiddelbar forlængelse af Valgundersøgelsen 1998 (DDA-4189) med samme undersøgelsesmetodik, og med de samme sociale baggrundsvariable. Hertil kommer imidlertid også en del overlappende politiske variable, så der i 1998 som sædvanligt foreligger et særligt datasæt med ca. 4000 respondenter, men denne gang med et noget bredere udvalg af variable end normalt

Tabeller ?
Dokumentation ?
Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 21-06-1998 til 30-08-1998.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen