Søgning » Valgundersøgelsen 1994
Aflevering 36578
Forskningsdata

Valgundersøgelsen 1994 (1994)

Alias: Danish Election Study 1994


Skabt af ?
Formål ?

Afdække vælgernes politiske overbevisning og interesse

Indhold ?

Valgundersøgelsen 1994 indeholder data indsamlet af AGB Gallup i oktober, november og december 1994. I datamaterialet indgår følgende baggrundsspørgsmål: Respondentens køn, alder og civilstand, husstandens størrelse, og antal voksne (13 år eller derover) og børn i husstanden samt, hvis der er børn, disses alder; respondentens status i husstanden; respondentens uddannelse, beskæftigelsesmæssige status og indkomst samt privat eller offentlig ansættelse; husstandens samlede indkomst; husmoderens beskæftigelse; boligens art og ejerforhold til boligen. Desuden indgår følgende spørgsmål: Hvilke problemer er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af; interesse for valgkampen i massemedierne; deltagelse i diskussioner om politik op til valget; generel interesse for politik; hvad respondenten stemte ved valget den 21. september 1994; beslutningstidspunkt; om respondenten overvejede at stemme på et andet parti; betydning af en række emner i valgkampen for partivalg; økonomiske overvejelser ved partivalg; betydning af mulige regeringskoalitioner efter valget for partivalg; hvad respondenten stemte ved folketingsvalget i 1990; grad af partitilhørsforhold; vurdering af de enkelte partier, partilederne og den politik, de enkelte partier har ført i de sidste par år; vurdering af regeringens virke; om landets problemer bedst løses af en borgerlig eller en socialdemokratisk regering; landets og familiens økonomiske situation sammenlignet med for et år siden; virkningen af regeringens politik på egen økonomisk situation, på samfundsøkonomien og på arbejdsløsheden; skattereformens virkning på respondentens privatøkonomi; årsager til det økonomiske opsving og til rentestigningen; holdning til statsgælden og statsunderskuddet; problemerne med overfyldte sygehuse og ventelister; holdning til kritikken af undervisningens kvalitet i folkeskolen; politiske spørgsmål som: samfundets sociale udgifter, levestandard og indtægtsforhold, statens kontrol over erhvervslivet, bankerne og storindustriens stilling, Danmarks rolle i internationale konflikter, økonomisk vækst og bekæmpelse af arbejdsløsheden, muligheder for at fremme erhvervslivet, mindsteløn og arbejdsløshed, bekæmpelse af arbejdsløsheden, fordeling af lønstigninger på den enkelte arbejdsplads eller virksomhed, fleksible arbejdstider, mere brugerbetaling i den offentlige sektor samt serviceydelser fra det offentlige; vigtige målsætninger for samfundet; opgavefordeling mellem staten og kommunerne; holdning til det offentliges udgifter på en række områder; holdning til arbejdsmarkedsordninger som efterløn, orlov o.lign.; holdning til den nye skattereform og skattepolitikken fremover; prioritering ved en evt. skattenedsættelse; holdning til ligestilling; holdning til en række forslag til bekæmpelse af arbejdsløsheden; holdning til det offentliges udlicitering af forskellige opgaver; holdning til lønpolitikken i den offentlige sektor; vurdering af produktiviteten i den offentlige hhv. den private sektor; holdning til Øresundsbroen og til hjemmeserviceordningen; holdning til en række synspunkter fra den politiske debat; holdning til politik og politikere som helhed; vurdering af hvordan demokratiet fungerer i Danmark; holdning til hvilken politik der skal føres i den Europæiske Union; generel holdning til EU; om respondenten stemte ved Europaparlamentsvalget i juni; om respondenten stemte ved unionsafstemningen i 1993; placering af partierne på en venstre-højre skala; vurdering af partierne vedr. flygtningepolitik, miljøhensyn, styring af markedskræfterne og den økonomiske politik; tilknytning til en bestemt samfundsklasse; bilanskaffelse i 1993 eller 1994; brug af de nye orlovsordninger; omlægning af boliglån; brug af offentligt tilskud til boligforbedringer; brug af offentlig børnepasningsordning; om respondenten har en pensionsordning; om respondenten har en række frynsegoder; medlemskab af en fagforening; samt transport til arbejde

Tabeller ?
Dokumentation ?
Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-10-1994 til 30-12-1994.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen