Søgning » Valgundersøgelsen 1984
Aflevering 35568
Forskningsdata

Valgundersøgelsen 1984 (1984)

Alias: Danish Election Study 1984


Skabt af ?
Formål ?

Der findes ingen beskrivelse.

Indhold ?

Valgundersøgelsen 1984 blev gennemført som en del af to Gallup-undersøgelser (Gallup Omnibus nr. 1, januar 1984 og nr. 2, januar-februar 1984) - umiddelbart efter folketingsvalget den 10. januar. Undersøgelsen omhandler dette valg og politiske sagsområder knyttet til valget. De spørgsmål, der er taget op i undersøgelsen, er spørgsmål, der behandler respondentens partipræferencer (herunder respondentens faktiske stemmeafgivelse ved folketingsvalgene i 1984 og 1981). Udover disse 'valgspecifikke' spørgsmål er den generelle politiske debat forsøgt beskrevet (politiske synspunkter og vigtige politiske sagsområder). Der er i undersøgelsen desuden en række mediespørgsmål og spørgsmål drejende sig om respondentens interesse for forskellige politiske problemer (herunder holdningen til atomkraft og EF), og respondentens involvering i politiske diskussioner. Endelig er respondentens klassetilhørsforhold, organisationsmedlemskab og beskæftigelsessituation (ledighed) belyst

Tabeller ?

Der er ingen tilgængelig information om tabeller.
Du kan søge om adgang til tabeloplysninger ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Dokumentation ?

Der er ingen tilgængelig information om dokumentation.
Du kan søge om adgang til dokumentation ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 14-01-1984 til 14-01-1984.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen