Søgning » Danske valgundersøgelser, gentagne spørgsmål 1971-1981
Aflevering 35512
Forskningsdata

Danske valgundersøgelser, gentagne spørgsmål 1971-1981 (1971-1981)

Alias: Danish Election Studies, Continuity File 1971-1981


Skabt af ?
Formål ?

Der findes ingen beskrivelse.

Indhold ?

Undersøgelsen er en sammenfletning af en række valgundersøgelser med hensyn til gennemgående spørgsmål. De valgundersøgelser, der er tale om, er syv undersøgelser gennemført af valgforskningsgruppen i perioden 1971-1981. De to første undersøgelser er samlet i DDA-0007 ''For- og eftervalgsundersøgelsen 1971'', der er en panelundersøgelse i to bølger omkring folketingsvalget den 21. september 1971. Første bølge stammer fra august 1971 før valgets udskrivelse, mens anden bølge stammer fra oktober 1971. Et udsnit af den gennemgående stikprøve fra disse to bølger blev interviewet igen efter folketingsvalget den 4. december 1973, og resultatet af denne undersøgelse er samlet i DDA-0008 ''Valgundersøgelsen 1973'', som altså udgør en tredje bølge i ovenstående panelundersøgelse. DDA-0016 ''Valgundersøgelsen 1975'' blev gennemført i forbindelse med folketingsvalget den 9. januar 1975. Undersøgelsen er en fortsættelse af 1971- og 1973-undersøgelserne, idet en del spørgsmål er fælles med de tidligere undersøgelser, men populationen er udskiftet. Det samme gælder for DDA-0166 ''Valgundersøgelsen 1977'', der blev foretaget i forbindelse med folketingsvalget den 15. februar 1977, og ligeledes for DDA-0287 ''Valgundersøgelsen 1979'' der blev foretaget i oktober og november 1979; dog blev data her indsamlet i to omnibusser, hvoraf den ene gennemførtes i oktober 1979 umiddelbart efter folketingsvalget d. 23. oktober, mens den anden gennemførtes i november. DDA-0529 ''Valgundersøgelsen 1981'' blev gennemført i december 1981 umiddelbart efter folketingsvalget den 8. december (ligeledes med udskiftet population). 'Danske valgundersøgelser, gentagne spørgsmål 1971-1981' består altså af syv delundersøgelser foretaget på de ovenfor angivne tidspunkter (de to omnibusser i Valgundersøgelsen 1979 kan dog identificeres hver for sig, således at der faktisk er tale om otte delundersøgelser). De medtagne variable er i al væsentlighed gennemgående for de enkelte delundersøgelser; men i nogle tilfælde er der inddraget variable, som er fraværende i en eller flere af delundersøgelserne; ligesom en række variable er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971 og til Valgundersøgelsen 1973, eller fra Eftervalgsundersøgelsen 1971 til Forvalgsundersøgelsen 1971 (hvilket kan lade sig gøre, idet der er tale om identiske respondenter). Variablene kan inddeles i fire hovedafsnit: Første afsnit indeholder variable om respondentens sociale baggrund, herunder køn, alder, skoleuddannelse, civilstand, stilling, erhvervsgren, beskæftigelsessektor, arbejdspladsstørrelse, antal børn under 15 år, husstandstype, indkomst, husstandsindkomst, boligens art, bopæl (region og urbanisering), klassetilhørsforhold, fagforeningsmedlemskab og kirkegang. Der er desuden variable omhandlende husstandsoverhovedets, husmoderens og faderens (evt. anden forsørgers) stilling. Andet afsnit omhandler politisk interesse og valgkampspørgsmål herunder avisers, radios og TV''s rolle under valgkampen (der er endvidere variable omhandlende avislæsevaner generelt). Desuden er der variable om diskussioner med familie, venner og kolleger i forbindelse med valgkampen, samt i hvilken grad respondenten har modtaget eller afgivet råd om stemmeafgivelse ved et givet folketingsvalg. Tredje afsnit behandler partitilhørsforhold og partivalg, herunder stemmeafgivelse ved de faktiske valg, stemmeafgivelse ved et valg i morgen (hypotetisk valg), begrundelse for den afgivne stemme, beslutningstidspunkt, partiidentifikation, regeringsønsker og faders parti. Fjerde afsnit drejer sig om politiske holdninger, herunder vigtigste politiske problemer, NATO, EF, atomkraft, økonomisk ligestilling, investeringskontrol, skatteprogression, lønstop, organisationsmagt, overenskomstindgreb, sociale ydelser, censur, indoktrinering, samfundets moralske udvikling, autoritetstro, mening om politikere og politisk selvtillid

Tabeller ?
Dokumentation ?
Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-08-1971 til 22-12-1981.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen