Søgning » Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen
Aflevering 36639
Forskningsdata

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen (1995)

Alias: Danish Election Survey, 1994. The Supplementings Survey


Skabt af ?
Formål ?

Der findes ingen beskrivelse.

Indhold ?

''Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelse'' blev oprindeligt indsamlet af Gallup for Jørgen Goul Andersen og Ole Borre. Undersøgelsen indeholder data indsamlet i forbindelse med valgundersøgelsen samt data fra en ekstra bus indsamlet umiddelbart efter folketingsvalget i 1994. Datamaterialet indeholder 2 variable omkring stemmeplacering ved daværende og forrige folketingsvalg samt en række baggrundvariable. Følgende baggrundsvariable er medtaget i undersøgelsen: Køn, fødselsår, civilstand, erhvervsmæssig beskæftigelse, boligens art, husmoderens erhverv, antal personer i husstanden, antal børn i husstanden, skoleuddannelse, respondentens erhverv, privat eller offentlig ansat, respondentens brutto indkomst, husstandens samlede bruttoindkomst.

Tabeller ?
Dokumentation ?
Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-01-1995 til 28-02-1995.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen