Søgning » Valgundersøgelsen 2005
Aflevering 37151
Forskningsdata

Valgundersøgelsen 2005 (2005)

Alias: Danish Election Study 2005


Skabt af ?
Formål ?

Der findes ingen beskrivelse.

Indhold ?

Valgundersøgelsen 2005 indeholder data indsamlet af TNS Gallup A/S i februar 2005 - august 2005. Valgundersøgelsen 2005 består af en hovedundersøgelse, hvor der indgår en surveyundersøgelse, lavet på samme vis som tidligere valgundersøgelser, og en tilhørende panelundersøgelse med respondenter, der blev interviewet i 2001 og igen i 2005. Derudover en suppleringsundersøgelse. Hovedundersøgelsen indeholder to dele: For det første interview med 1461 vælgere, der blev interviewet første gang i 2005. For det andet et panel på 803 vælgere, der blev interviewet i forbindelse med folketingsvalget i 2001 og igen efter valget i 2005. Supplement 1: Suppleringsundersøgelsen er udbygninger på nogle få variable først og fremmest sociale baggrundsvariable og partivalg. Supplement 2: Panelundersøgelsen indeholder de spørgsmål, der blev stille til hovedundersøgelsen i 2005 og 2001. Undersøgelsespopulationen udgjordes af herboende personer i alderen 18 år eller ældre med bopæl i en privat husstand. Populationen er de facto befolkningen uanset statsborgerskab. I datamaterialet for hovedundersøgelsen indgår følgende baggrundsspørgsmål: Respondentens køn, alder og civilstand, antal voksne (18 år eller derover) og børn i husstanden samt, hvis der er børn, disses alder, respondentens uddannelse, beskæftigelsesmæssige status samt privat eller offentlig ansættelse; medlemskab af en fagforening; respondentens og husstandens samlede årsindkomst; ejerforhold til boligen; samt bopælens geografiske placering og urbaniseringsgrad.

Tabeller ?
Dokumentation ?
Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 05-02-2005 til 31-08-2005.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen