Søgning » Cancerregisteret
Serie 3583803
Cancerregisteret

Fra samme serie

Cancerregisteret

(2016 - 2021)

Cancerregisteret

(2009 - 2015)

Cancerregistret

(1978 - 2008)

Sundhedsstyrelsens Cancerregister

(1943 - 2002)
Bemærkning

Cancerregisteret indeholder cancertilfælde og anmeldelsespligtige sygdomme i Danmark siden 1943. Indberetning skete på frivillig basis frem til marts 1987, hvorefter det blev obligatorisk ifølge en bekendtgørelse fra Sundhedsstyrelsen af 15. januar 1987. Cancerregisteret blev den 1. januar 1997 overflyttet fra Kræftens Bekæmpelse til Sundhedsstyrelsen. 1. november 2015 overgik ansvaret for Cancerregisteret til Sundhedsdatastyrelsen. I Cancerregisteret registreres diagnosetidspunktet for den anmeldelsespligtige sygdom, og hvor den anmeldelsespligtige sygdom er placeret samt, hvilken type det er. Desuden registreres udbredelse af sygdommen i relation til diagnosetidspunktet inden for de første fire måneder - samt hvordan diagnosen er stillet, og hvilken behandling, der er givet i de første fire måneder efter diagnosetidspunktet.

Aflevering 20539
Register

Cancerregisteret (2009-2015)

Alias: CAR


Skabt af ?
Formål ?

Der registreres alle nye incidente Cancer tilfæde i Danmark. Register bruges også til forskning og politiske beslutninger.

Indhold ?

Cancerregisteret indeholder cancertlfælde registreret i Danmark siden 1943. De centrale variable er personnummer, ICd10-diagnose, Morfologi, DiagnoseDato, TNM-udbredelse, Makroskopiske grundlag, Mikroskopiske grundlag, Civile oplysninger, Vitale oplysninger

Dokumentation ?
 • Rigsarkivets afleveringsbestemmelse
 • Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v.
 • Anmeldelse af Cancerregisteret til datatilsynet
 • Overblik over tabeller og variable
 • Registerdokumentation
 • Registerdeklaration
 • Validering af Cancerregisteret
 • Det moderniserede Cancerregisteret – Metode og kvalitet
 • Vejledning i indberetning af Cancer (via SEI)
Dækker perioden ?

Fra 01-01-2009 til 31-12-2015.

ID-oplysninger i data ?
 • Regionnummer
 • CPR-nummer
 • WHO sygdomskode
 • Kommunenummer