Søgning » Cancerregisteret » T_TUMOR
Tabel

T_TUMOR


Beskrivelse ?

Denne tabel indeholder alle incidente cancertilfælde siden 1943

Størrelse (Antal rækker) ?

414203

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
PK_TUMOR Intern primær nøgle i tabellen T_TUMOR
FK_C_AA Fremmednøglen til tabellen CAR_C_AA med primærnøglen PK_C_AA
FK_C_AMTF07 Fremmednøglen til tabellen CAR_C_AMTF07 med primærnøglen PK_C_AMTF07
FK_C_AMTF68 Fremmednøglen til tabellen CAR_C_AMTF68 med primærnøglen PK_C_AMTF68
FK_C_BEHANDLING Fremmednøglen til tabellen CAR_C_BEHANDLING med primærnøglen PK_C_BEHANDLING
FK_C_DIAGGR_ICD10 Fremmednøglen til tabellen CAR_C_DIAGGR_ICD10 med primærnøglen PK_C_DIAGGR_ICD10
FK_C_DIAGGR_KP Fremmednøglen til tabellen CAR_C_DIAGGR_KP med primærnøglen PK_C_DIAGGR_KP
FK_C_DIAGGR_NORDCAN Fremmednøglen til tabellen CAR_C_NORDCAN med primærnøglen PK_C_DIAGGR_NORDCAN
FK_C_GRAD Fremmednøglen til tabellen CAR_C_GRAD med primærnøglen PK_C_GRAD
FK_C_ICD10 Fremmednøglen til tabellen CAR_C_ICD10 med primærnøglen PK_C_ICD10
FK_C_ICD10_AA_SPEC Fremmednøglen til tabellen CAR_C_ICD10_AA_SPEC med primærnøglen PK_C_ICD10_AA_SPEC
FK_C_ICD10_TNM_SPEC Fremmednøglen til tabellen CAR_C_ICD10_TNM_SPEC med primærnøglen PK_C_ICD10_TNM_SPEC
FK_C_ICD7 Fremmednøglen til tabellen CAR_C_ICD7 med primærnøglen PK_C_ICD7
FK_C_KOMF07 Fremmednøglen til tabellen CAR_C_KOMF07 med primærnøglen PK_C_KOMF07
FK_C_KOMMUNE Fremmednøglen til tabellen CAR_C_KOMMUNE med primærnøglen PK_C_KOMMUNE
FK_C_LATERAL Fremmednøglen til tabellen CAR_C_LATERAL med primærnøglen PK_C_LATERAL
FK_C_MAKROGRUNDLAG Fremmednøglen til tabellen CAR_C_MAKROGRUNDLAG med primærnøglen PK_C_MAKROGRUNDLAG
FK_C_MIKROGRUNDLAG Fremmednøglen til tabellen CAR_C_MIKROGRUNDLAG med primærnøglen PK_C_MIKROGRUNDLAG
FK_C_MORFO1 Fremmednøglen til tabellen CAR_C_MORFO1 med primærnøglen PK_C_MORFO1
FK_C_MORFO3 Fremmednøglen til tabellen CAR_C_MORFO3 med primærnøglen PK_C_MORFO3
FK_C_ORGGR Fremmednøglen til tabellen CAR_C_ORGGR med primærnøglen PK_C_ORGGR
FK_C_ORGGR_ICD10 Fremmednøglen til tabellen CAR_C_ORGGR_ICD10 med primærnøglen PK_C_ORGGR_ICD10
FK_C_DIAGGR Fremmednøglen til tabellen CAR_C_DIAGGR med primærnøglen PK_C_DIAGGR
FK_C_REGION Fremmednøglen til tabellen CAR_C_REGION med primærnøglen PK_C_REGION
FK_C_SEX Fremmednøglen til tabellen CAR_C_SEX med primærnøglen PK_C_SEX
FK_C_STATUS Fremmednøglen til tabellen CAR_C_STATUS med primærnøglen PK_C_STATUS
FK_C_TNM_N Fremmednøglen til tabellen CAR_C_TNM_N med primærnøglen PK_C_TNM_N
FK_C_TNM_T Fremmednøglen til tabellen CAR_C_TNM_T med primærnøglen PK_C_TNM_T
FK_C_TOPO1 Fremmednøglen til tabellen C_CAR_TOPO1 med primærnøglen PK_C_TOPO1
FK_C_TOPO3 Fremmednøglen til tabellen CAR_C_TOPO3 med primærnøglen PK_C_TOPO3
FK_C_UDBRED Fremmednøglen til tabellen CAR_C_UDBRED med primærnøglen PK_C_UDBRED
FK_C_TNM_M Fremmednøglen til tabellen CAR_T_TNM_M med primærnøglen PK_C_TNM_M
K_CPRNR Personnummer
K_TUMORNR Tumor løbenr
D_DIAGNOSEDATO DiagnoseDato ( stemmer oprindelig fra diagnoseår og diag.måned )
C_ICD10 ICD10 koden
C_TOPO3 Lokalisation, Topografi iflg. ICDO3 klassifikationen
C_MORFO3 Histologi, Morfologi iflg. ICDO3 klassifikationen
C_GRAD Gradering (Kun urinvejstumorer)
C_LATERAL Lateralitet for parrede organer
C_UDBRED_KLASSIFIKATION Anvendt udbredelsesklassifikation
C_TNM_T TNM klassifikation - T-akse
C_TNM_N TNM klassifikation - N-akse
C_TNM_M TNM klassifikation - M-akse
C_AA Ann Arbour
C_UDBRED Tumorens Udbredelse
C_MAKROGRUNDLAG Makroskopisk grundlag
C_MIKROGRUNDLAG Mikroskopisk grundlag
C_BEHANDLING Behandling
C_TOPO1 Den gamle ICDO1-klassifikation - Topokoden
C_MORFO1 Den gamle ICDO1-klassifikation - Morfokoden
C_ICD7 Den gamle nordiske ICD7-klassifikation
D_FDSDATO Fødselsdato
V_DIAGNOSEALDER Alder på diagnose tidspunkt.
C_SEX Køn
C_REGION Regionskode
C_KOMMUNE Kommunekode
T_RETTET dato hvornår der er foretaget sidste rettelse
C_INITIAL Kvem har rettet sidst denen indberetning
C_NAVN Navn
C_STILBET Stillingsbetegnelse
C_CIVILST Civilstand
C_KOMF07 Den gamle kommunekode 1968-2006
C_AMTF07 Den gamle amtskode 1968-2006
C_AMTF68 Amtskode 1943-1967
C_URBF68 Kommunekoder 1943 - 1967
C_HOSPF84 Hospitaler før 1984
C_DIAGGR ICD7 diagnosegruppering - undergrupper
C_ORGGR ICD7 diagnosegruppering - overordnede grupper
C_SARC Er sarcom eller ej ?
T_OPRETTET Opretelsesdato
C_SEIBRUGERID C_SEIBRUGERID
C_DIAGGR_ICD10 ICD10 - diagnosegruppering - undergrupper
C_ORGGR_ICD10 ICD10 - diagnosegruppering - overordnede grupper
D_STATDATO Døds- , udrejse- eller forsvundetdato
C_STATUS 90=død,80=udrejst,70=forsvundet,blank=levende
V_DIAGAAR Diagnoseår
V_DIAGMD Diagnosemåned
C_DIAGGR_KP Udvalgte KP grupper - diagnosegruppering
C_DIAGGR_NORDCAN NordCan grupper
C_DIAGGR_NORDCAN_TEKST Betysning af koder for NordCan grupper
C_FEJL_NORDCAN Fejlen ved IarcTools , hvis NordCan gruppe ikke kunne findes