Søgning » Cancerregisteret » CAR_C_REGION
Tabel

CAR_C_REGION


Beskrivelse ?

Denne tabel indeholder koder og tekster til variabel C_REGION i hovedtabellen T_TUMOR

Størrelse (Antal rækker) ?

7

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
PK_C_REGION Intern primær nøgle i tabellen CAR_C_REGION
C_REGION Koden for regionen
V_BETYDNING Tekstbeskrivelsen til regionskoden
D_VALID_FROM Variablen gælder fra denne dato
D_VALID_TO Variablen gælder til denne dato
D_INSERTED Indsættelsesdato i tabellen for variabel