Søgning » Cancerregisteret » CAR_C_ICD7
Tabel

CAR_C_ICD7


Beskrivelse ?

Denne tabel indeholder koder og tekster til variabel C_ICD7 i hovedtabellen T_TUMOR

Størrelse (Antal rækker) ?

922

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
PK_C_ICD7 Intern primær nøgle i tabellen CAR_C_ICD7
C_ICD7 Koden for C_ICD7 variabel
V_BETYDNING Tekstbeskrivelsen til C_ICD7 koden
D_VALID_FROM Variablen gælder fra denne dato
D_VALID_TO Variablen gælder til denne dato
D_INSERTED Indsættelsesdato i tabellen for variabel