Søgning » Cancerregisteret » CAR_C_DIAGGR
Tabel

CAR_C_DIAGGR


Beskrivelse ?

Denne tabel indeholder koder og tekster til variabel C_DIAGGR i hovedtabellen T_TUMOR

Størrelse (Antal rækker) ?

47

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
PK_C_DIAGGR Intern primær nøgle i tabellen C_DIAGGR
C_DIAGGR Koden for diganosegruppen C_DIAGGR
V_BETYDNING Tekstbeskrivelse af koden for CAR_C_DIAGGR
D_VALID_FROM Variablen gælder fra denne dato
D_VALID_TO Variablen gælder til denne dato
D_INSERTED Indsættelsesdato i tabellen for variabel