Søgning » Cancerregisteret » CAR_C_MAKROGRUNDLAG
Tabel

CAR_C_MAKROGRUNDLAG


Beskrivelse ?

Denne tabel indeholder koder og tekster til variabel C_MAKROGRUNDLAG i hovedtabellen T_TUMOR

Størrelse (Antal rækker) ?

17

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
PK_C_MAKROGRUNDLAG Intern primær nøgle i tabellen CAR_C_MAKROGRUNDLAG
C_MAKROGRUNDLAG Koden for makrogrundlag
V_BETYDNING Tekstbeskrivelsen til makrogrundlagkoden
D_VALID_FROM Variablen gælder fra denne dato
D_VALID_TO Variablen gælder til denne dato
D_INSERTED Indsættelsesdato i tabellen for variabel