Søgning » Cancerregisteret » CAR_C_STATUS
Tabel

CAR_C_STATUS


Beskrivelse ?

Denne tabel indeholder koder og tekster til variabel C_STATUS i hovedtabellen T_TUMOR

Størrelse (Antal rækker) ?

12

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
PK_C_STATUS Intern primær nøgle i tabellen CAR_C_STATUS
C_STATUS Koden for VitalStatus variabel
V_BETYDNING Tekstbeskrivelsen til VitalStatus variabel koder
D_VALID_FROM Variablen gælder fra denne dato
D_VALID_TO Variablen gælder til denne dato
D_INSERTED Indsættelsesdato i tabellen for variabel