Søgning » Cancerregisteret » CAR_C_SEX
Tabel

CAR_C_SEX


Beskrivelse ?

Denne tabel indeholder koder og tekster til variabel C_SEX i hovedtabellen T_TUMOR

Størrelse (Antal rækker) ?

2

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
PK_C_SEX Intern primær nøgle i tabellen CAR_C_SEX
C_SEX Koden for kønsvariabel
V_BETYDNING Tekstbeskrivelsen til kønsvariabel
D_VALID_FROM Variablen gælder fra denne dato
D_VALID_TO Variablen gælder til denne dato
D_INSERTED Indsættelsesdato i tabellen for variabel