Søgning » Cancerregisteret » CAR_C_TNM_N
Tabel

CAR_C_TNM_N


Beskrivelse ?

Denne tabel indeholder koder og tekster til variabel C_TNM_N i hovedtabellen T_TUMOR

Størrelse (Antal rækker) ?

18

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
PK_C_TNM_N Intern primær nøgle i tabellen CAR_C_TNM_N
C_TNM_N Koden for N-Axen i TNM-klassifikationen
V_BETYDNING Tekstbeskrivelsen til N-Axen i TNM-klassifikationen
D_VALID_FROM Variablen gælder fra denne dato
D_VALID_TO Variablen gælder til denne dato
D_INSERTED Indsættelsesdato i tabellen for variabel