Søgning » Cancerregisteret » CAR_C_LATERAL
Tabel

CAR_C_LATERAL


Beskrivelse ?

Denne tabel indeholder koder og tekster til variabel C_LATERAL i hovedtabellen T_TUMOR

Størrelse (Antal rækker) ?

8

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
PK_C_LATERAL Intern primær nøgle i tabellen CAR_C_LATERAL
C_LATERAL Koden for Lateralitet
V_BETYDNING Tekstbeskrivelsen til Lateralitetskoden
D_VALID_FROM Variablen gælder fra denne dato
D_VALID_TO Variablen gælder til denne dato
D_INSERTED Indsættelsesdato i tabellen for variabel