Søgning » Cancerregisteret » CAR_C_AA
Tabel

CAR_C_AA


Beskrivelse ?

Denne tabel indeholder koder og tekster til variabel AnArbour i hovedtabellen T_TUMOR

Størrelse (Antal rækker) ?

15

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
PK_C_AA Intern primær nøgle i tabellen CAR_C_AA
C_AA Koden for Ann Arbour variabel
V_BETYDNING Tekstbeskrivelsen til Ann Arbour koden
D_VALID_FROM Variablen gælder fra denne dato
D_VALID_TO Variablen gælder til denne dato
D_INSERTED Indsættelsesdato i tabellen for variabel