Søgning » Cancerregisteret » CAR_C_TOPO3
Tabel

CAR_C_TOPO3


Beskrivelse ?

Denne tabel indeholder koder og tekster til variabel C_TOPO3 i hovedtabellen T_TUMOR

Størrelse (Antal rækker) ?

335

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
PK_C_TOPO3 Intern primær nøgle i tabellen CAR_C_TOPO3
C_TOPO3 Koden for topografikode i ICDO3 - klassifikation
V_BETYDNING Tekstbeskrivelsen til topografikode i ICDO3 - klassifikation
D_VALID_FROM Variablen gælder fra denne dato
D_VALID_TO Variablen gælder til denne dato
D_INSERTED Indsættelsesdato i tabellen for variabel