Søgning » Cancerregisteret » CAR_C_UDBRED
Tabel

CAR_C_UDBRED


Beskrivelse ?

Denne tabel indeholder koder og tekster til variabel C_UDBREDELSE i hovedtabellen T_TUMOR

Størrelse (Antal rækker) ?

12

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
PK_C_UDBRED Intern primær nøgle i tabellen CAR_C_UDBRED
C_UDBRED Koden for den gamle udbredelse ( til og med 2003 )
V_BETYDNING Tekstbeskrivelsen til den gamle udbredelse ( til og med 2003 )
D_VALID_FROM Variablen gælder fra denne dato
D_VALID_TO Variablen gælder til denne dato
D_INSERTED Indsættelsesdato i tabellen for variabel