Søgning » Cancerregisteret » CAR_C_DIAGGR_KP
Tabel

CAR_C_DIAGGR_KP


Beskrivelse ?

Denne tabel indeholder koder og tekster til variabel C_Diaggr_KP i hovedtabellen T_TUMOR

Størrelse (Antal rækker) ?

16

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
PK_C_DIAGGR_KP Intern primærtnøgle i tabellen CAR_C_DIAGGR_KP
C_DIAGGR_KP Koden for grupperingsvariabel ti KræftPlangrupper
V_BETYDNING Tekstbeskrivelsen til grupperingsvariabel ti KræftPlangrupper
D_VALID_FROM Variablen gælder fra denne dato
D_VALID_TO Variablen gælder til denne dato
D_INSERTED Indsættelsesdato i tabellen for variabel