Søgning » Cancerregisteret » CAR_C_ORGGR_ICD10
Tabel

CAR_C_ORGGR_ICD10


Beskrivelse ?

Denne tabel indeholder koder og tekster til variabel C_ORGGR_ICD10 i hovedtabellen T_TUMOR

Størrelse (Antal rækker) ?

25

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
PK_C_ORGGR_ICD10 Intern primær nøgle i tabellen CAR_C_ORGGR_ICD10
C_ORGGR_ICD10 Koden for inddeling i hovedgrupper af ICD10-variabel
V_BETYDNING Tekstbeskrivelsen til inddeling i hovedgrupper af ICD10-variabel
D_VALID_FROM Variablen gælder fra denne dato
D_VALID_TO Variablen gælder til denne dato
D_INSERTED Indsættelsesdato i tabellen for variabel