Søgning » Cancerregisteret » CAR_T_TNM_M
Tabel

CAR_T_TNM_M


Beskrivelse ?

Denne tabel indeholder koder og tekster til variabel C_TNM_M i hovedtabellen T_TUMOR

Størrelse (Antal rækker) ?

7

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
PK_C_TNM_M Intern primær nøgle i tabellen CAR_T_TNM_M
C_TNM_M Koden for M-Axen i TNM-klassifikationen
V_BETYDNING Tekstbeskrivelsen til M-Axen i TNM-klassifikationen
D_VALID_FROM Variablen gælder fra denne dato
D_VALID_TO Variablen gælder til denne dato
D_INSERTED Indsættelsesdato i tabellen for variabel