Søgning » Cancerregisteret » CAR_C_MORFO1
Tabel

CAR_C_MORFO1


Beskrivelse ?

Denne tabel indeholder koder og tekster til variabel C_MORFO1 i hovedtabellen T_TUMOR

Størrelse (Antal rækker) ?

1037

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
PK_C_MORFO1 Intern primær nøgle i tabellen CAR_C_MORFO1
C_MORFO1 Koden for morfologikode i ICDO1 - klassifikation
V_BETYDNING Tekstbeskrivelsen til morfologikode i ICDO1 - klassifikation
D_VALID_FROM Variablen gælder fra denne dato
D_VALID_TO Variablen gælder til denne dato
D_INSERTED Indsættelsesdato i tabellen for variabel