Søgning » Cancerregisteret » CAR_C_TNM_T
Tabel

CAR_C_TNM_T


Beskrivelse ?

Denne tabel indeholder koder og tekster til variabel C_TNM_T i hovedtabellen T_TUMOR

Størrelse (Antal rækker) ?

29

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
PK_C_TNM_T Intern primær nøgle i tabellen CAR_C_TNM_T
C_TNM_T Koden for T-Axen i TNM-klassifikationen
V_BETYDNING Tekstbeskrivelsen til T-Axen i TNM-klassifikationen
D_VALID_FROM Variablen gælder fra denne dato
D_VALID_TO Variablen gælder til denne dato
D_INSERTED Indsættelsesdato i tabellen for variabel