Søgning » Cancerregisteret » C_CAR_TOPO1
Tabel

C_CAR_TOPO1


Beskrivelse ?

Denne tabel indeholder koder og tekster til variabel C_TOPO1 i hovedtabellen T_TUMOR

Størrelse (Antal rækker) ?

305

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
PK_C_TOPO1 Intern primær nøgle i tabellen C_CAR_TOPO1
C_TOPO1 Koden for topografikode i ICDO1 - klassifikation
V_BETYDNING Tekstbeskrivelsen til topografikode i ICDO1 - klassifikation
D_VALID_FROM Variablen gælder fra denne dato
D_VALID_TO Variablen gælder til denne dato
D_INSERTED Indsættelsesdato i tabellen for variabel