Søgning » Cancerregisteret » CAR_C_ICD10_TNM_SPEC
Tabel

CAR_C_ICD10_TNM_SPEC


Beskrivelse ?

Denne tabel indeholder koder og tekster til variabel C_ICd10_TNM_SPEC i hovedtabellen T_TUMOR

Størrelse (Antal rækker) ?

450

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
PK_C_ICD10_TNM_SPEC Intern primær nøgle i tabellen CAR_C_ICD10_TNM_SPEC
C_ICD10 Koden for C_ICD10_TNM_SPEC ( C_ICD10 -undermængde) variabel
V_BETYDNING Tekstbeskrivelsen til C_ICD10_TNM_SPEC koden
D_VALID_FROM Variablen gælder fra denne dato
D_VALID_TO Variablen gælder til denne dato
D_INSERTED Indsættelsesdato i tabellen for variabel