Søgning » Cancerregisteret » CAR_C_MIKROGRUNDLAG
Tabel

CAR_C_MIKROGRUNDLAG


Beskrivelse ?

Denne tabel indeholder koder og tekster til variabel C_MIKROGRUNDLAG i hovedtabellen T_TUMOR

Størrelse (Antal rækker) ?

16

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
PK_C_MIKROGRUNDLAG Intern primær nøgle i tabellen CAR_C_MIKROGRUNDLAG
C_MIKROGRUNDLAG Koden for mikrogrundlag
V_BETYDNING Tekstbeskrivelsen til mikrogrundlagkoden
D_VALID_FROM Variablen gælder fra denne dato
D_VALID_TO Variablen gælder til denne dato
D_INSERTED Indsættelsesdato i tabellen for variabel